SC Avangarde Business Group SRL in calitate de furnizor de servicii de formare profesionala (cursuri de specializare acreditate ANC si cursuri online) aduce la cunostinta clientilor actuali si potentiali urmatoarele termene si conditii:

 • Inscrierea la programele de formare organizate de Avangarde Business Academy se va realiza cu cel putin 2 zile inainte de inceperea acestora, in conformitate cu programarea afisata pe site-ul www.avangardeacademy.ro.  Inscrierea cursantilor se face in ordinea primirii voucherului achizitionat de la partenerii companiei sau in urma achitarii taxei de inscriere si transmitere a dovezii platii pe adresa de e-mail office@avangardeacademy.ro. Inscrierea se va realiza in limita locurilor disponibile pentru seria de curs solicitata. In cazul in care nu mai sunt locuri disponibile pentru seria solicitata este posibila inscrierea cursantului intr-o alta serie de comun acord cu acesta. Trimiterea voucherului/achitarea taxei de inscriere reprezinta acordul clientului de a respecta termenii si conditiile expuse in prezentul document.
 • Participarea la cursurile de specializare acreditate ANC este conditionata de completarea dosarului personal. Necompletarea documentelor solicitate de catre Avangarde Business Academy, conform legislatiei in vigoare si a procedurii ANC, duce la la imposibilitatea sustinerii examinarii. Dosarul personal se preda printat reprezentantilor Avangarde Business Academy la inceputul fiecarei sesiuni de curs. Nu se accepta dosarele incomplete.
 • SC  Avangarde Business Group SRL isi rezerva dreptul de a amana un program de formare o singura data fata de data programarii initiale. In cazul in care furnizorul de formare amana programul de un numar  mai mare decat cel prevazut acesta se obliga sa returneze integral contravaloarea taxei de inscriere catre clientii inscrisi la programul de formare in cauza, daca acestia solicita acest lucru in scris si nu sunt de acord cu reprogramarea cursului. Returnarea se va face in maxim 30 zile de la data solicitarii, in baza cererii de returnare.
 • In cazul in care furnizorul de formare a amanat pentru prima data programul de formare, cursantul inscris nu poate solicita retragerea, decat in cazul in care programul de formare se amana in mod repetat. Cursantul inscris la programul de formare, are optiunea, in cazul in care perioada propusa ii este nefavorabila, sa opteze pentru reprogramare cu o alta serie, fara modificari ce vizeaza aspectul financiar al programului achizitionat.
 • Retragerea sau transferul pentru programele de formare organizate de Avangarde Business Academy se va realiza cu minimum 7 zile lucratoare inainte de data organizarii programului printr-o solicitare trimisa de catre client pe adresa office@avangardeacademy.ro. In cazul exprimarii in scris a dorintei de retragere in termenul precizat, contravaloarea serviciilor achitate (taxa de curs) va fi returnata integral in termen de maxim 30 de zile de la data inregistrarii solicitarii cursantului. Pentru a se putea restitui suma depusa, este necesara transmiterea cererii de restituire completata si semnata. In cazul in care solicitarea este transmisa cu mai putin de 7 zile lucratoare inainte de data inceperii cursului, returnarea taxei de inscriere nu este posibila.
 • Confirmarea organizarii cursurilor se realizeaza cu maxim 24 ore inaintea de inceperea acestora efectiv.
 • SC Avangarde Business GRoup SRL isi rezerva dreptul de a modifica preturile si ofertele transmise pentru produsele / programele comercializate.
 • Taxa de examinare si eliberare certificat se achita obligatoriu cu seria de provenienta.
 • Reprogramarea examinarii se poate face gratuit o singura data, pentru alte reprogramari se achita suplimentar taxa de 50 lei. Confirmarea examinarii se face prin e-mail cu cel putin 3 zile inainte de examinare, conform programului afisat pe site-ul nostru.
 • Reprogramarea examinarii se realizeaza in urma completarii cererii de reprogramare. Aceasta este furnizata de catre Echipa Avangarde Business Academy.
 • Avangarde Business Academy poate organiza cursuri acreditate ANC si/sau programe de instruire specializate,  la cerere, la sediul beneficiarului. Pentru detalii si oferte personalizate, va rugam sa transmiteti solicitarea dvs. la: office@avangardeacademy.ro.

Politica de confidentialitate:

Avangarde Business Group SRL – prin divizia de formare profesionala Avangarde Business Academy  garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal, angajandu-se sa nu vanda, sa nu divulge, sa nu publice informatii fara acordul proprietarului. Orice prelucrare de date cu caracter personal poate fi efectuata numai daca persoana vizata si-a dat consimtamantul in mod expres si neechivoc pentru acea prelucrare. Conditii de legitimitate privind prelucrarea datelor Consimtamantul persoanei vizate nu este cerut in urmatoarele cazuri:
a) cand prelucrarea este necesara in vederea executarii unui contract sau antecontract la care persoana vizata este parte ori in vederea luarii unor masuri, la cererea acesteia, inaintea incheierii unui contract sau antecontract;
b) cand prelucrarea este necesara in vederea protejarii vietii, integritatii fizice sau sanatatii persoanei vizate ori a unei alte persoane amenintate;
c) cand prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale a operatorului;
d) cand prelucrarea este necesara in vederea aducerii la indeplinire a unor masuri de interes public sau care vizeaza exercitarea prerogativelor de autoritate publica cu care este investit operatorul sau tertul caruia ii sunt dezvaluite datele;
e) cand prelucrarea este necesara in vederea realizarii unui interes legitim al operatorului sau al tertului caruia ii sunt dezvaluite datele, cu conditia ca acest interes sa nu prejudicieze interesul sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate;
f) cand prelucrarea priveste date obtinute din documente accesibile publicului, conform legii;
g) cand prelucrarea este facuta exclusiv in scopuri statistice, de cercetare istorica sau stiintifica, iar datele raman anonime pe toata durata prelucrarii.
Incheierea operatiunilor de prelucrare
La incheierea operatiunilor de prelucrare, daca persoana vizata nu si-a dat in mod expres si neechivoc consimtamantul pentru o alta destinatie sau pentru o prelucrare ulterioara, datele cu caracter personal vor fi:
a) distruse;
b) transferate unui alt operator, cu conditia ca operatorul initial sa garanteze faptul ca prelucrarile ulterioare au scopuri similare celor in care s-a facut prelucrarea initiala;
c) transformate in date anonime si stocate exclusiv in scopuri statistice, de cercetare istorica sau stiintifica.
Prelucrarea datelor cu caracter personal avand functie de identificare
Prelucrarea codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal avand o functie de identificare de aplicabilitate generala poate fi efectuata numai daca:
a) persoana vizata si-a dat in mod expres consimtamantul; sau
b) prelucrarea este prevazuta in mod expres de o dispozitie legala.
Clientii, partenerii si colaboratorii Avangarde Business Academy sunt mentinuri in baza de date a organizatiei pana la exprimarea scrisa a dorintei lor de retragere/distrugere a datelor lor cu
caracter personal.