SC Avangarde Business Group SRL, furnizor de formare profesionala autorizat de Autoritatea Nationala de Calificari, are deosebita placere de a va invita sa participati la programele de perfectionare adresate functionarilor publici si personalului contractual din administratia publica

Prin programele ofertate, ne propunem să asigurăm dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale ale participanţilor în domeniile tematice vizate, utilizând cele mai moderne metode de formare.

 

Oferta de cursuri este realizata tinand cont de urmatoarele acte normative specifice domeniului:

 •  Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 – certificate de absolvire eliberate de Min Muncii / Min Educatie
 •   H.G. nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici – certificate de participare din parte furnizorului de formare.
 • Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici  nr. 762/31.03.2015 pentru stabilirea domeniilor prioritare de formare profesională pentru administrația publică

GRILA PROGRAMELOR DE FORMARE

 

Înscrierea participanţilor se va face în ordinea primirii fişelor de înscriere la adresa de email: office@avangardeacademy.ro

GRUP TINTA

 • Programele de perfecţionare mai sus menţionate se adresează funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice – persoane implicate direct sau indirect în activităţi vizate de tematica programului, precum şi altor persoane interesate de domeniile tematice respective.

ATESTAREA FORMĂRII

 • Atestarea finalizării programelor de perfecţionare de către participanţi va fi concretizată într-un certificat, având ca principală condiţie obligatorie, participarea efectivă şi activă la program.
 • Pentru cursurile organizate de SC Avangarde Business Group SRL (conform ofertei) sunt programe AUTORIZATE prin Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale, certificatul obtinut ((conform codului COR corespondent cursului) fiind recunoscut atat la nivel naţional cat si in Uniunea Europeana, in sectorul public si privat.
 • Toate programele de perfectionare propuse se finalizeaza cu diploma de participare eliberata de Avangarde Business Group, diploma care insoteste (dupa caz) certificatul eliberat de Min Muncii / Min Educatiei si suplimentul Europass eliberat.

 DETALII INSCRIERE

 • Înscrierea participanţilor se va face în ordinea primirii fişelor de înscriere la următoarele numere de fax: 021429.80.88– S.C. AVANGARDE BUSINESS GROUP SRL
 • Inscrierea participantilor este conditionata de respectarea conditiilor de acces aferente fiecarui curs conform legislatiei in vigoare (studii superioare sau studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat). Mai multe informatii sunt disponibile pe www.avangardeacademy.ro
 • Organizarea programului este condiţionată de înscrierea unui număr de minimum 10 persoane, data limită de înscriere fiind cu cel puţin 5 (cinci) zile înainte de începerea acestuia. Inscrierile se fac in ordinea achitarii taxei si in limita locurilor disponibile.
 • Fişa de înscriere este anexata prezentei oferte.

TARIFE SI MODALITATI DE PLATA

 • Participarea la curs este conditionata de achitarea in avans a taxei de inscriere.
 • Tarifele hoteliere ofertate includ cazare (conform tipului de camera si clasificarii unitatii hoteliere) cu pensiune completa pentru participant si instotitor sau cazare cu pensiune completa pentru participant (in conformitate cu optiunea tipului de camera). Cazarea participantilor se face cu 1 zi inainte de data inceperii cursului.

CONTRAVALOAREA TAXEI DE INSCRIERE SI A TAXEI DE SERVICII HOTELIERE va fi achitată în contul de Trezorerie nr. RO 11TREZ7065069XXX012593, deschis  la  Trezoreria  Operativă  Sector 6; cod fiscal RO 32128882

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Informatii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea programelor de perfecţionare mai sus menţionate, se pot obţine de la:

D-na Gabriela Ivanciu reprezentant S.C. Avangarde Business Group S.R.L.,
telefon: 021/252.04.14; 0784 756 078; email: office@avangardeacademy.ro ;

de Luni pana Vineri in intervalul orar –09:30 – 18:00, e-mail: office@avangardeacademy.ro

 

DESCARCA FORMULARUL DE INSCRIERE DE…. AICI